9-19.11

בכורות במחול

Dance Premieres

מסך 2

אופיר יודלביץ תמי יצחקי אבידן בן גיאת

מסך 1

הלל קוגן

מסך 4

ענת גרגוריו ומיכל הרמן טליה בק ענת עוז

מסך 3

רותם וייסמן אנאבל דביר שקד מוכיח

אירועים מיוחדים

Scroll to Top